Witamy w dziale preparatów chemicznych

Woda jest rozpuszczalnikiem, środkiem czystości i najbardziej uniwersalnym nośnikiem energii. Wodę potrzebujesz, ale problemów, które powoduje w instalacji nie potrzebujesz.

Jesteśmy po to, aby je rozwiązać. EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER (EPIW)

W wielu sektorach przemysłu, woda w postaci ciekłej lub parowej wykorzystywana jest jako niezbędny czynnik produkcyjny oraz energetyczny. Dynamiczny charakter tego medium, zdolności do rozpuszczania lub wytrącania substancji, odbierania oraz oddawania energii cieplnej, decydują o jej przydatności, ale są także przyczyną poważnych strat materiałowych i finansowych w przemyśle.

Korekta chemiczna stanowi dzisiaj nieodłączny element eksploatacji systemów wodnych. Pozwala nie tylko ochronić nowe instalacje lub zahamować narastanie problemów, ale umożliwia także poprawę stanu eksploatowanych układów oraz zwiększenie wydajności pracy urządzeń.

EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER (EPIW) Kompleksowa ochrona instalacji we wszystkich sektorach przemysłu.

Nowoczesne technologie ochrony i zwiększania wydajności pracy systemów wodnych i parowych za pomocą środków chemicznych.

Profesjonalne wsparcie techniczne i merytoryczne.

Opieka technologiczna, laboratoryjne badania wody, fachowa kontrola programów uzdatniania.

EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER (EPIW) Dobra woda dla Twojej instalacji.


Zapraszamy do zapoznania się znaszą ofertą!