Techonologia aminowa

Środki do korekty fizyko-chemicznej wody, zawierające w swym składzie aminy filmujące, są nowoczesnymi preparatami o unikalnej kompozycji, zapewniającymi kompleksową ochronę obiegów wodnych i parowych.

Zasadniczym walorem amin filmujących (określanych również jako poliaminy błonkotwórcze lub aminy tłuszczowe), odróżniającym je od związków chemicznych do uzdatniania tradycyjnego, jest działanie nie w objętości wody wypełniającej instalację lecz na powierzchni materiału, z którego instalacja jest wykonana. Przynosi to wiele korzyści.

Kluczem do efektywnego zapobiegania procesom korozji i powstawania osadów jest powinowactwo amin filmujących  do powierzchni metalu. Łatwość z jaką związki te osadzają się na metalowych powierzchniach prowadzi do wytworzenia cienkiego, ale trwałego filmu aminowego, który stanowi wodoodporną barierę pomiędzy powierzchnią instalacji i medium wodnym w stanie ciekłym lub parowym. Film aminowy uniemożliwia przebieg niepożądanych reakcji korozji i tworzenia osadów. Dzięki właściwościom lotnym, w przypadku obiegów kotłów parowych, aminy filmujące chronią nie tylko kocioł, ale również odcinek para-kondensat, do którego są wynoszone wraz z produkowaną parą.

Nasze preparaty, oprócz amin filmujących, zawierają także inne ważne składniki pomocnicze:

  • aminy neutralizujące, które zapewniają optymalny odczyn pH w układzie,
  • polimery dyspergujące, które wspomagają działanie antyosadowe,
  • oraz dodatkowe składniki specyficzne dla produktów spełniających szczególne zadania, jak np. zabezpieczanie kotłów parowych na mokro w okresie postoju.

Bogate receptury naszych środków umożliwiają pracę z małymi dawkami, dlatego kalkulacja kosztów uzdatniania jest bardzo konkurencyjna.

Epuro Polska Industrial Water specjalizuje się w technologii aminowej.

Posiadamy szereg preparatów zawierających aminy filmujące, których receptury zostały opracowane pod kątem różnorodnej charakterystyki obiegów grzewczych i chłodniczych oraz specyficznych wymagań eksploatacyjnych. Precyzyjnie wyskalowane dozowanie i monitoring uzyskiwanych efektów technologicznych są kolejnymi etapami w procesie wdrażania i kontynuacji programów uzdatniania.

Dobór programu uzdatniania wody zależy od wielu czynników! Zdajcie się Państwo na nasze wieloletnie doświadczenie, zapoznamy się ze specyfiką instalacji, przeprowadzimy szczegółową analizę wody, skalkulujemy koszty, przedstawimy ofertę!