woda sanitarna

Uzdatnianie wody pitnej za pomocą preparatów chemicznych spotyka się z coraz szerszym zainteresowaniem.

Sieci przemysłowe, gospodarcze i socjalno-bytowe, rozprowadzające wodę o podwyższonej temperaturze, narażone są na intensywne procesy osadotwórcze, które prowadzą do powstawania złogów kamienia oraz na korozję chemiczną. Zjawiska te wpływają niekorzystnie na jakość wody u odbiorcy, są przyczyną wtórnego jej zanieczyszczenia podczas dystrybucji oraz powodują niszczenie elementów instalacji, zmuszając użytkowników do dokonywania napraw lub wymiany zdewastowanych: odcinków rurociągów, wymienników ciepła, zaworów oraz armatury. 

W uzdatnianiu wody przeznaczonej do spożycia kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo. Woda uzdatniana za pomocą preparatu chemicznego musi spełniać wymagania dotyczące jakości wody pitnej, zapewniające jej pewność sanitarno-higieniczną. 

Preparaty chemiczne stabilizują związki wapnia i magnezu nie dopuszczając do powstawania osadów. Są także efektywnymi inhibitorami korozji, wykazują skuteczność zarówno w uzdatnianiu wody socjalnej jak i wody przemysłowej używanej w procesach przetwórstwa i produkcji żywności. 

Dozowanie produktów gwarantuje wodę stabilną chemicznie, co jest podstawą właściwej eksploatacji sieci wodociągowych.

Propozycję produktu przedstawimy na zpytanie ofertowe.

Skontaktuj się ze specjalistą serwisu chemicznego!