Korozja i osady

  • Grupa produktów wyselekcjonowanych pod kątem uzyskiwania maksymalnej skuteczności w obiegach chłodniczych zasilanych wodą o różnej jakości.
  • Zapewniają skuteczną ochronę antykorozyjną i antyosadową przy zastosowaniu tylko jednego produktu.
  • Przeciwdziałają tworzeniu się kamienia oraz osadów trudnorozpuszczalnych soli, które są przyczyną pogorszenia cyrkulacji a nawet blokowania przeływu wody w układzie.
  • Wykazują działanie dyspergujące, utrzymują zawisinę w stanie roproszonym, dzięki czemu może ona być łatwo usuwana w procesie odsalania i nie tworzy zatorów.
  • Regularne dozowanie zapewnia efekt czyszczenia instalacji.

 

1. Ułady chłodnicze otwarte


EPUROCET E525                                    

Preparat organiczny o działaniu antykorozyjnym oraz przeciwdziałający tworzeniu się kamienia, osadów trudnorozpuszczalnych soli i zatorów zawiesiny. Przeznaczony do wyparnych układów chłodniczych zasilanych wodą zmiękczoną lub o niskiej twardości.

EPURODOS E500

Preparat organiczny o działaniu antykorozyjnym oraz przeciwdziałający tworzeniu się kamienia, osadów trudnorozpuszczalnych soli i zatorów zawiesiny. Przeznaczony do wyparnych układów chłodniczych i obiegów wody technologicznej zasilanych wodą o niskiej lub średniej twardości.

EPURODOS E550
Preparat organiczny o działaniu antykorozyjnym oraz przeciwdziałający tworzeniu się kamienia, osadów trudnorozpuszczalnych soli i zatorów zawiesiny. Przeznaczony do wyparnych układów chłodniczych i obiegów wody technologicznej zasilanych wodą o średniej twardości lub twardą.

EPURODOS E544

Efektywny antyskalant o bardzo dobrych właściwościach dyspersyjnych, przeznaczony do wyparnych układów chłodniczych i obiegów wody technologicznej. Zalecany jest do stosowania w instalacjach, w których głównym problemem jest powstawanie osadów pochodzących z twardości wody lub substancji zawieszonych.


2. Układy chłodnicze zamknięte

EPURODOS E516                                 
Skuteczny inhibitor korozji i osadów w zamkniętych lub półotwartych układach chłodniczych. Produkt może być stosowany równolegle z dodatkami przeciwzamarzającymi, takimi jak np.: glikol etylenowy.

 
Skontaktuj się ze specjalistą serwisu chemicznego!