życie biologiczne

  • Grupa produktów, których aktywność jest skierowana przeciwko wzrostowi alg, grzybów oraz bakterii tlenowych i beztlenowych w otwartych układach chłodniczych oraz przemysłowych obiegach wodnych.
  • Skutecznie eliminują niekorzystne zjawiska wywołane przez rozwój drobnoustrojów, takie jak: zawiesina biomasy, narastanie osadów, akumulacja szlamów.
  • Pomagają utrzymać powierzchnie instalacji w czystości, przez co wpływają również korzystnie na efektywność działania preparatów antykorozyjnych.
  • Preparaty biobójcze są aktywne także w stosunku do bakterii z grupy Legionella pneumophilia, odpowiedzialnych za chorobę legionellozę.


1. Biocydy nieutleniające


FERROCID 8583                                                            
Biocyd o działaniu nieutleniającym, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Charakteryzuje się wysoką aktywnością w stosunku do szerokiego spektrum bakterii, grzybów oraz alg. Aktywny również w stosunku do bakterii z grupy Legionella.

FERROCID 8580  
Biocyd o działaniu nieutleniającym, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Wykazuje skuteczne działanie biobójcze w stosunku do bakterii, grzybów oraz alg. Aktywny w stosunku do bakterii z grupy Legionella. Biodegradowalny. Po zastosowaniu w instalacji ulega hydrolizie do nieszkodliwych związków.


2. Biodyspergator

EPURODOS BD583                                      
Dyspergator osadów organicznych. Przeciwdziała tworzeniu osadów organicznych i zatorów zawiesiny. Zwiększa efektywność działania biocydów. Zapobiega sedymentacj i akumulacji szlamów. Pomaga utrzymać powierzchnie instalacji w czystości, przez co wpływa również korzystnie na skuteczność działania preparatów antykorozyjnych.


Skontaktuj się ze specjalistą serwisu chemicznego!