osady

  • Produkty będące bardzo efektywnymi antyskalantami o wysokich własnościach dyspergujących, przeznaczone  do urządzeń odwróconej osmozy.
  • Zapobiegają najczęstszym problemom spowodowanym wytrącaniem się osadów i zapychaniem membran: obniżeniu ilości i pogorszeniu jakości produkowanego permeatu, zwiększeniu energochłonności urządzenia i poboru wody, częstym i nieprzewidzianym przestojom w pracy urządzenia.
  • Preparaty podnoszą próg wytrącania się soli i są zdolne do utrzymania składników w stanie rozpuszczonym w różnego rodzaju przesyconych roztworach, przez co zabezpieczają powierzchnie membran przed powstawaniem osadów.
  • Są zaprojektowane do uzdatniania wody zasilającej urządzenia odwróconej osmozy o różnych parametrach.
  • W swojej ofercie posiadamy preparat, który może być stosowany w instalacjach odwróconej osmozy produkujących wodę przeznaczoną do spożycia.

 

EPURODOS RO400           

 

Produkt przeznaczony do zabezpieczania antyosadowego urządzeń odwróconej osmozy. Szczególnie skutecznie przeciwdziała formowaniu się osadów związków wapnia. Może być stosowany w instalacjach, w których urządzenia odwróconej osmozy produkują wodę przeznaczoną do spożycia.

EPURODOS RO582                                       
Produkt przeznaczony do zabezpieczania antyosadowego urządzeń odwróconej osmozy. Efektywnie zapobiega blokowaniu membran wywołanemu wysoką zawartością krzemionki i zawiesiny.

 

Skontaktuj się ze specjalistą serwisu chemicznego!