EPUROTECH 52

EPUROTECH 52

Urządzenia o różnym przeznaczeniu (filtry odżelazniająco-odmanganiające, filtry węglowe... itd.) w zależności od zastosowanego złoża, do wykorzystania w przemyśle do wykorzystania w przemyśle do przygotowania wody technologicznej oraz do przygotowania wody użytkowej.
Sterowanie pracą urządzeń: sterowanie objętościowo-logiczne przy pomocy lokalnego sterownika.
Modułowa budowa urządzeń pozwala na łatwą rozbudowę istniejących stacji i zwiększenie ich wydajności - możliwość konfigurowania urządzeń w systemach SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX, QUADPLEX.
Srednica przyłącza: 2"

Pliki do pobrania